OdyologlarSitesi.Net adına kayıtlı olan odyologlarsitesi.net internet sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğunuz işlemlerden dolayı, siz kullanıcılarımızın gizliliği ve veri güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri sorumlusu (OdyologlarSitesi.Net) olarak siz kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla hazırladığımız “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Aydınlatma Bildirimi) vasıtasıyla sizi kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve haklarınız konusunda bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

odyologlarsitesi.net internet sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak odyologlarsitesi.net sitesine üyeliğinize bağlı olarak işlediğimiz kişisel veriler aşağıdakileri içerebilmektedir:

» Kimlik Bilgileri: Adınız soyadınız, adresiniz.

» İletişim Bilgileri: Telefon numaranız, e-posta adresiniz.

» Diğer Bilgiler: Müşteri hizmetlerimize başvuru yolları (e-posta) aracılığıyla yaptığınız görüşme kayıtları, gerçekleştirdiğiniz siparişler kapsamında alışveriş bilgileriniz, IP adresiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle İşlenmektedir?

Gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirler alınarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. Maddesine göre;

Kişisel verileriniz:

» Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;

» Doğru ve güncel tutularak;

» Belirli, açık ve meşru amaçlar için;

» İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve

» İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki:

odyologlarsitesi.net internet sitesi üzerinden sunulan ürünlere ilişkin bilgi almak için odyologlarsitesi.net e üye olmanız gerekmemektedir.

odyologlarsitesi.net üzerinden gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerinizde kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler, Çerezler, “İletişim” bölümünde bulunan formu doldurmanız, aracılığıyla toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafımıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen; odyologlarsitesi.net hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, odyologlarsitesi.net internet sitemizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

odyologlarsitesi.net internet sitemizle aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiniz kapsamında ve iş bu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde sunulan ürün ve hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, odyologlarsitesi.net’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sunulan hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması sebepleriyle kişisel verileriniz odyologlarsitesi.net tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz odyologlarsitesi.net internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ileteceğiniz odyologlarsitesi.net’e üye olmanız halinde üyelik formu vasıtası ile ve/veya ürün ve hizmetler karşılığı yapılacak satış sözleşmesi kapsamında işlenebilecektir.

Nitekim, elektronik ortamda anlık olarak sağlanacak onayınız kapsamında çerez uygulamaları vasıtasıyla da kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür. 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak işlenmektedir:

» odyologlarsitesi.net vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek,

» odyologlarsitesi.net vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,

» odyologlarsitesi.net kapsamındaki hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

» odyologlarsitesi.net kapsamındaki hizmet ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak,

» Yasal mevzuata ilişkin bilgilendirme yapmak,

» odyologlarsitesi.net vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişkinin yürütülebilmesi amacıyla iletişim kurmak,

» odyologlarsitesi.net vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında muhasebe işlemlerini yürütmek,

» odyologlarsitesi.net tarafından sunulan hizmetler kapsamında her türlü hukuki yükümlülüğü yerine getirmek,

» Elektronik veya fiziki ortamda ticari /sözleşmesel ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

» Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve ürün ve hizmetleri sürekli geliştirerek daha iyi hizmet sunmak,

» Ürün ve hizmetlerin kalite ve standartlara uygunluğunu denetleyebilmek,

» Hizmet ve ürünler hakkında müşterilerden gelen değerlendirme / geri bildirim / şikayet süreçlerini yönetmek,

» Şirket’e ait tüm işyeri denetimini yürütmek,

» odyologlarsitesi.net’de gerçekleştirilen işlemlerle ilgili mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek,

» Resmi kuruluşlara yasal bildirimleri gerçekleştirmek.

odyologlarsitesi.net internet sitesine üye olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

» “İletişim” sekmesi aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız, İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığınız ve yorum içeriğiniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

» “İletişim” sekmesi aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız, İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığınız ve yorum içeriğiniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

» Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet sunabilmesinin sağlanması,

» Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; içerik arama ve sepete eklediğiniz ürün bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere kolaylıkla ulaşabilmeniz amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?

Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

odyologlarsitesi.net kapsamında sağladığımız hizmet ve ürünlerin sunulabilmesi için ve /veya yasal yükümlülüklerimiz kapsamında mali işlemlerin yürütülmesi için kişisel verileriniz yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen kapsam dışında tarafınıza sunacağımız hizmetler çerçevesinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarımı gerektirmesi halinde buna ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getireceğiz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İşlenecek?

odyologlarsitesi.net ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zaman aşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

KVKK Kapsamında Haklarınız Neler?

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

»  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

»  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

»  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

»  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

»  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

»  7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

»  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

»  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

Haklarınız doğrultusunda odyologlarsitesi.net üzerinden aktarılan kişisel verilerinizle ilgili Veri Sorumlusuodyologlarsitesi.net başvurabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile odyologlarsitesi.net iletebilirsiniz:

» odyologlarsitesi@gmail.com,  adresine ileterek,

» KVKK’da belirtilen diğer yöntemler vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacaktır.

Çeşitli Konular

odyologlarsitesi.net internet sitemiz kapsamında kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi kendi güvenliğiniz için lütfen kimse ile paylaşmayınız.

Bizlere gönderdiğiniz elektronik postalarınızı şifrelemediğiniz takdirde iletişimin güvenli olmayabileceğine ve gönderdiğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz.

wodyologlarsitesi.net ait olan veya olmayan başka internet sitelerine yönlendiren linkler içerebilir. Bu linkler vasıtasıyla söz konusu internet sitelerini ve/veya uygulamaları ziyaret etmeniz halinde diğer sitelerin ve/veya uygulamaların gizlilik ve güvenlik şartlarına tabi olacağınızı hatırlatırız.

Yürürlük

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi odyologlarsitesi.net adresinde yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. odyologlarsitesi.net kullanıcıların kişisel verilerini işbu Aydınlatma Bildirimi’ni kendilerine sunduktan ve buna ilişkin gerekli onaylarını aldıktan sonra işlemektedir.

Güncelleme

odyologlarsitesi.net internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi siz kullanıcılarımızın yasal hakları saklı olmak üzere odyologlarsitesi.net tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Aydınlatma Bildirimi her zaman güncel olarak odyologlarsitesi.net internet sitesinden veya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliklinkinden ulaşılabilir olacaktır.

odyologlarsitesi.net