1. Etkileşimli eğitime katılan kursiyer aksi belirtilmediği sürece, eğitim portalı (Zoom, Google meet vb.) içindeki doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurları kopyalamayacağını, başka yere taşımayacağını, alıntı yapmayacağını, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlamayacağını, işlemeyeceğini, paylaşmayacağını ve kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı, portal içerisindeki tüm verilerin gizliliğine tümüyle riayet edeceğini, bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayacağını ve portala ait bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması sonucu eğitimcinin uğrayabileceği zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 3.  Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı, mevcut mezuniyet durumunu veya öğrencilik durumunu beyan etmek zorundadır. Eğitime yalnızca; odyoloji lisans bölümü öğrencileri, odyologlar, uzman odyologlar ve odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanları katılabilir. Belirtilen mezuniyet ya da öğrencilik durumunu karşılamayan katılımcıların eğitim kayıtları iptal edilir ve eğitime alınmaz.
 4. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcılardan yalnızca odyologlar, uzman odyologlar ve odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanlarının Odyolog Bul arşivine kaydı yapılır. Eğitime katılan Odyoloji lisans bölümü öğrencileri mezuniyetlerini belgelemeleri halinde Odyolog Bul arşivine kayıtları eklenir.
 5. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı, eğitim kayıtlarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, indirmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul ederek eğitim kayıtlarına, eğitimin ilk günü dahil olmak üzere 30 gün boyunca erişim sağlayabilir. Erişim süresi sonunda eğitim videolarına erişim talebinde bulunamaz.
 6. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı, portal içindeki etkileşimli eğitime ait içerikleri (belge, video, görüntü, ses vb.) veya orijinalinden türetilmiş/işlenmiş hallerini hiçbir şekilde üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu içerikleri üçüncü şahıslar ile paylaşması halinde doğacak idari ve hukuki sorumlulukları kabul eder.
 7. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu gereği hakları saklı tutulmuş eserler, odyologlarsitesi.net’in muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Başka bir eğitimde kendi materyali ve fikri olarak sunulamaz. Tersi bir durumda etkileşimli eğitime katılan kullanıcı doğacak idari ve hukuki sorumlulukları kabul eder.
 8. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı, dersin kamera görüntüsü, sesi ve konuşma içeriğinin kayıt altına alınmasına rızası olduğunu kabul eder. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı eğitimin ses ve görüntü kaydını yapmamayı taahhüt eder.
 9. Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı katılımının uygun teknik altyapısını sağlamayı taahhüt eder.
  Etkileşimli eğitime katılan kullanıcı etkileşimli eğitim süresince kamerasını açık tutmayı kabul eder. Teknik neden dışında kameranın kapanması katılımcının eğitimden çıktığı-ayrıldığı şeklinde değerlendirilir.
 10. Kullanıcı etkileşimli eğitim gereği eğitmenin onay verdiği durumlar dışında telefonunu kapalı tutmayı kabul eder. Eğitim esnasında, mesajlaşmak, telefonla konuşmak, veya fotoğraf çekmek eğitimden çıktığı-ayrıldığı şeklinde değerlendirilir.
 11. Kursiyer eğitim için bağlandığı yerin-odanın eğitim alanı olduğunu kabul edip ona göre düzenlemekle sorumludur (bireysel ve mahremiyet alanı olarak tanımlamadığını kabul eder). Bu eğitim alanı olarak kabul edilen ve düzenlenen yerin bağımsız ve sınırlarının korunduğu bir oda olmasını, odada tek bulunmayı ve başkalarının ses ve/ya görüntüye erişimini engellemeyi kabul eder.
 12. Kişisel sebeplerden kaynaklı kullanıcının kurstan ayrılması durumunda para iadesi yapılmaz ve/ya bir sonraki kursa kaydı yapılmaz.