Elektrokokleografi (ECochG )

5 dklık okuma


1 paylaşım

İşitsel uyarılmış potansiyeller (İUP), akustik bir uyarana karşı periferal ve/veya merkezi sinir sistemi yapısı içerisinde bir veya daha fazla kaynaktan gelen yanıtlardır. Bu yanıtlar işitsel olarak bir uyaran verildiğinde; kafatası, kulak veya kulakların içerisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla elde edilen pozitif ve negatif dalga formlarıyla görüntülenmektedir. Elde edilen eğriler voltaj cevabı olarak adlandırılır ve verilen işitsel uyaran tipi ve gürlüğüne göre farklı amplitüd ve latans değerleri vermektedir.

İUP’ler işitme ve denge bozukluklarından şüphenilen hastaları değerlendirmek için kullanılan elektrofizyolojik ölçümlerdir. İUP kayıtlarının elde edilmesi için geleneksel olarak kullanılan uyaranlar; saf ses, kısa süreli frekans spesifik uyaran veya geniş bant klik uyaranlardır .

Elektrokokleografi (ECochG) işitsel uyarılmış potansiyeller (İUP) içerisinde ilk tanımlanan test formlarından birisidir.

Günümüzde ECochG, çoğunlukla Meniere hastalığının tanısında ve otoloji ameliyatlarında işitme sinirinin durumunu değerlendirmek, koklear ve periferal işitsel bozuklukların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. ECochG ölçümüyle korti organındaki tüylü hücrelerden (KM ve SP) ve işitme sinirinden (AP) doğan aktivite ölçülür (Wever 1930).

Elektrokokleografi (ECochG) Nedir?

Elektrokokleografi ; işitme organına gönderilen uyaran sonucu kokleada ve işitme sinirinde meydana gelen elektriksel aktivitelerin uyarana senkronize olarak kaydedilmesidir.(Katz J., 2009)

Elektrokokleografi testi, akustik bir uyarana karşılık, kokleada bulunan iç ve dış saç hücrelerinden ve işitme sinirinden gelen yanıtların oluşturduğu elektriksel yanıtların kayıt tekniğidir.

Kokleada bulunan stereosilia dış saç hücrelerinin ileri ve geri hareketi sonucunda bu saç hücrelerinin tepe kısmından elektriksel yanıtlar elde edilmekte ve koklear mikrofonikler (KM) ortaya çıkmaktadır. Yine kokleada bulunan iç saç hücrelerinin ürettiği elektriksel potansiyeller ise sumasyon potansiyeli (SP) olarak adlandırılmaktadır.

 

İUP testlerinde elde edilen I. dalga yanıtı işitme sinirinin distal kısmından gelen elektriksel yanıtları göstermektedir ve ECochG kaydında aksiyon potansiyeli (AP) olarak adlandırılmaktadır. ECochG yanıtları İUP test protokolünde 0 – 5 ms aralığında en erken görülen yanıtlardır (Atcherson SR,2012).

ECochG Testinin Kullanım Alanları

 1. İşitme eşiği değerlendirmesinde,
 2. İntraoperatif monitörizasyon,
 3.  İUP’lerde I. dalganın tespit edilmesinde (AP)
 4. Meniere Hastalığı veya endolemfatik hidrops değerlendirmesi, tanısı ve monitörizasyonunda ve
 5. İşitsel nöropati tanımlamasında kullanılmaktadır.(BELGİN,2014)

ELEKTROKOKLEOGRAFİ(EochG)’NİN  TARİHÇESİ

(Katz, J.(Ed.), Medwetsky, L.(Ed.), Burkard, R. (Ed.), Hood, L. (Ed.) Handbook of Clinical Audiology, VI. Ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2009  )

 

1930 yılında G. Wever ve C. W. Bray tarafından bir kedi üzerinde yapılan deney ile kayıt alınmıştır ölçülür (Wever EG, Bray,1930).

Diğer bilim adamları ve araştırmacıların da yaptıkları çalışmalar sonucunda farklı hayvanlardan ve insandan aynı kaydı elde etmeyi başarmışlardır. Elde edilen yanıt ilerleyen zaman içerisinde ECochG’nin üç ana bileşeninden biri olan Koklear Mikrofonik (KM) olarak adlandırılmıştır.

 

ECochG’nin diğer iki bileşeninden biri olan Sumasyon Potansiyeli (SP) ilk olarak 1950 yılında Davis, Fernandez ve ark. tarafından önce hayvanlarda bulunmuş, .(Davis-1950;Von Bekasy;1950)

1974 yılında ise Coats tarafından insan kulağından elde edilmiştir.

ECochG’nin diğer bileşeni olan Aksiyon Potansiyeli (AP), 1954 yılında hayvanlarda Tasaki, 1963 yılında Ruben ve arkadaşları tarafından insanlarda bulunarak tanımlanmış ve bu ölçümler intraoperatif olarak orta kulak ameliyatları esnasında doğrulayıcı olarak kullanılmıştır(Ruben,1963)

İşitsel uyarılmış potansiyeller uzun yıllar önce keşfedilmiş olsada Jewett ve ark. 1970 – 1971 yılları arasında ABR’nin keşfedilmesiyle beraber ilk tanımlamalarını yapmıştır(Jewet,1970)

Günümüzde de kullanılan yeni doğan ve çocukların işitme eşiğinin bulunması, işitme siniri ve beyin sapında nörolojik lezyonların tanılanmasının temelleri atılmıştır. İUP’lerin araştırılması konusunda artan ilgi ile beraber hastaya daha az acı veren ve daha kolay kullanılabilen non-invaziv kayıt teknikleri ortaya çıkmış ve İUP’lerin ECochG’de dahil olmak üzere daha yaygın kullanımına olanak sunmuştur.

EcohG’nin klinik kullanımdaki en popüler yanı, MENİERE/ELH’nin tedavi sürecini değerlendirip monitörize etmek ve periferde cerrahi işlem sırasında cochlear ve işitsel sinir fonksiyonlarının ölçümü ve monitorizasyonunu sağlamaktır.(Ruth;1988,Ferraro ve Krishman 1997)

 

KAYNAKÇA

 • Belgin E,Şahlı S,Temel Odyoloji,Ankara,2014
 • Arslantaş M.R, 2018,Sağlıklı erişkin bireylerde LS CE Chirp uyaran ve klik uyaran ile kaydedilen ekstra-timpanik elektrokokleografi yanıtlarının karşılaştırılması
 • Wever EG, Bray CW. The nature of the acoustic response: The relation between sound frequency and frequency of impulses in the auditory nerve. J. Exp. Psychol. 8(5), 373, 1930;  2
 • Davis H., Fernandez C. & MDR. The excitatory process in the cochlea. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 36(10), 580, 1950
 • T. Nerv impulses in individual auditory nerve fibers of guinea pig. J. Neurophysiol. 17(2), 97, 1954;
 • Ruben, R. J.,& Walker AE. The VIIIth nerve action potential in Méniere’s disease. Laryngoscope. 73, 1456, 1963;
 • Jewett, D. L., Romano, M. N., & Williston JS. Human auditory evoked potentials; Possible brain stem components detected on the scalp. Science1. 167(924), 1517, 1970;

Beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

1 paylaşım

Tepkiniz Nedir?

Alkış Alkış
2
Alkış
Hahaha Hahaha
0
Hahaha
İnanılmaz İnanılmaz
0
İnanılmaz
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
OSN

Türkiye’de odyoloji biliminde ve odyolog mesleğinde tecrübenin aktarıldığı en geniş kaynak.

0 Yorumlar

İçerik Türünü Seçin
Makale/Haber/Yazı
Makale, haber ve yazı gibi zengin içerikler ekleyebilirsin
Sınav
Sorularla sınav oluşturabilir ve sonucunu paylaşabilirsin
Anket
Sorularla anket oluşturabilir ve sonucunu paylaşabilirsin
Liste
Sıralı içeriklerle liste oluşturabilirsin
Video
YouTube, İnstagram, yada diğer video linklerini ekleyebilirsin
Resim
Resim, Fotoğraf, GIF ve Caps ekleyebilirsin